środa, 8 grudnia 2010

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na naszą aukcję oraz tym, którzy zakupili nasze prace i przyczynili się do wsparcia rehabilitacji społeczno- zawodowej naszych uczestników.