sobota, 31 stycznia 2009

Jubileusz 10-lecia WTZ

29 stycznia 2009 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Tarnowie obchodziliśmy podwójną uroczystość: 10-lecia powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 5-lecia powstania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Woli Rzędzińskiej.


Bal Karnawałowy w Dębicy

28 stycznia 2009 roku na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dębicy bawiliśmy się na Balu Karnawałowym